Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk

25. Dopad přemísťování na pracovníky a regiony (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Dopad přemísťování na pracovníky a regiony (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupila Danuta Jazłowiecka za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Daniele Viotti za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Miranda, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei a Paloma López Bermejo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Ana Miranda.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí