Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg

25. Virkningen af udflytning for arbejdstagere og regioner (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Virkningen af udflytning for arbejdstagere og regioner (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Danuta Jazłowiecka for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Miranda, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei og Paloma López Bermejo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou og Ana Miranda.

Indlæg af Miguel Arias Cañete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik