Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg

25. Tuotannon siirtämisen vaikutus työntekijöihin ja alueisiin (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Tuotannon siirtämisen vaikutus työntekijöihin ja alueisiin (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Danuta Jazłowiecka PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Miranda, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei ja Paloma López Bermejo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Ana Miranda.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö