Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

25. Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrała Danuta Jazłowiecka w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Mirandę, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Adama Szejnfelda, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei i Paloma López Bermejo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Ana Miranda.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności