Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

25. Effekterna av utlokalisering för arbetstagare och regioner (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Effekterna av utlokalisering för arbetstagare och regioner (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Danuta Jazłowiecka för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Daniele Viotti för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Miranda, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei och Paloma López Bermejo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou och Ana Miranda.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy