Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk

26. Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupil Johannes Hahn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí