Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg

26. Anvendelse af midler fra instrument til førtiltrædelsesbistand i Tyrkiet (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Anvendelse af midler fra instrument til førtiltrædelsesbistand i Tyrkiet (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward og Neoklis Sylikiotis.

Indlæg af Johannes Hahn.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik