Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg

26. Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamine Türgis (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamine Türgis (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võttis Johannes Hahn.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika