Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg

26. Gebruik van IPA-middelen in Turkije (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Gebruik van IPA-middelen in Turkije (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward en Neoklis Sylikiotis.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid