Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

26. Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrał Johannes Hahn.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności