Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg

26. Utilizarea fondurilor IPA în Turcia (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Utilizarea fondurilor IPA în Turcia (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward și Neoklis Sylikiotis.

A intervenit Johannes Hahn.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 11 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate