Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg

26. Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia