Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

26. Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Johannes Hahn.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy