Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2012(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0167/2018

Внесени текстове :

A8-0167/2018

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 27
CRE 30/05/2018 - 27

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0239

Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

27. Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.) [2017/2012(INI)] - комисия по развитие - комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Linda McAvan и Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan и Dubravka Šuica представиха доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Beatriz Becerra Basterrechea (докладчик по становището на комисията AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Margot Parker, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică и Clare Moody.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, и Ana Miranda.

Изказаха се: Johannes Hahn, Linda McAvan и Dubravka Šuica.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 31.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност