Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2012(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0167/2018

Ingivna texter :

A8-0167/2018

Debatter :

PV 30/05/2018 - 27
CRE 30/05/2018 - 27

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0239

Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

27. Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 [2017/2012(INI)] - utskottet för utveckling - utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Linda McAvan och Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan och Dubravka Šuica redogjorde för betänkandet.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Beatriz Becerra Basterrechea (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Margot Parker för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică och Clare Moody.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, och Ana Miranda.

Talare: Johannes Hahn, Linda McAvan och Dubravka Šuica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 31.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy