Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2259(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0162/2018

Ingivna texter :

A8-0162/2018

Debatter :

PV 30/05/2018 - 28
CRE 30/05/2018 - 28

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0240

Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

28. Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi [2017/2259(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Svetoslav Hristov Malinov för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Miroslavs Mitrofanovs för Verts/ALE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka och Sofia Ribeiro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Eider Gardiazabal Rubial.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 31.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy