Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2087(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0165/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0165/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 29
CRE 30/05/2018 - 29

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.11
CRE 31/05/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0241

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

29. φρεΕφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ЕK) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) [2017/2087(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Η Frédérique Ries παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Rory Palmer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Frédérique Ries.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου