Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Slavnostní zasedání – Kolumbie
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 13.Hlasování
  
13.1.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.2.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.3.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II (hlasování)
  
13.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  
13.5.Geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9) (hlasování)
  
13.6.Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603 (hlasování)
  
13.7.Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (hlasování)
  
13.8.Budoucnost potravinářství a zemědělství (hlasování)
  
13.9.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (hlasování)
  
13.10.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (hlasování)
  
13.11.Libye (hlasování)
  
13.12.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (hlasování)
  
13.13.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (hlasování)
  
13.14.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 19.Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (rozprava na aktuální téma)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (pokračování rozpravy)
 22.Mechanismus civilní ochrany Unie (rozprava)
 23.Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (rozprava)
 24.Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (rozprava)
 25.Dopad přemísťování na pracovníky a regiony (rozprava)
 26.Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku (rozprava)
 27.Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (rozprava)
 28.Provádění strategie EU pro mládež (rozprava)
 29.Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ЕS) (rozprava)
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (192 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (277 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4909 kb) 
 
Zápis (83 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (61 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (280 kb) 
 
Zápis (299 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (965 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4322 kb) 
Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí