Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Slavnostní zasedání – Kolumbie
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 13.Hlasování
  13.1.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  13.2.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  13.3.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II (hlasování)
  13.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  13.5.Geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9) (hlasování)
  13.6.Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603 (hlasování)
  13.7.Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (hlasování)
  13.8.Budoucnost potravinářství a zemědělství (hlasování)
  13.9.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (hlasování)
  13.10.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (hlasování)
  13.11.Libye (hlasování)
  13.12.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (hlasování)
  13.13.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (hlasování)
  13.14.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 19.Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (rozprava na aktuální téma)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (pokračování rozpravy)
 22.Mechanismus civilní ochrany Unie (rozprava)
 23.Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (rozprava)
 24.Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (rozprava)
 25.Dopad přemísťování na pracovníky a regiony (rozprava)
 26.Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku (rozprava)
 27.Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (rozprava)
 28.Provádění strategie EU pro mládež (rozprava)
 29.Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ЕS) (rozprava)
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (192 kb)
24/10/2018 16:05
 Prezenční listina (63 kb)
19/02/2019 09:28
 Výsledky hlasování (277 kb)
20/07/2018 08:46
 Jmenovitá hlasování (4909 kb)
08/02/2019 17:33
 
 
Zápis (83 kb)
24/10/2018 16:05
 Prezenční listina (11 kb)
19/02/2019 09:28
 Výsledky hlasování (61 kb)
31/12/2018 14:26
 Jmenovitá hlasování (280 kb)
21/12/2018 11:06
 
 
Zápis (299 kb)
24/10/2018 16:05
 Prezenční listina (71 kb)
19/02/2019 09:28
 Výsledky hlasování (965 kb)
31/12/2018 14:26
 Jmenovitá hlasování (4322 kb)
21/12/2018 11:06
 
Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí