Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Drøftelse med den luxembourgske premierminister, Xavier Bettel, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Erklæringer fra formanden
 10.Højtideligt møde - Colombia
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 13.Afstemningstid
  
13.1.Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.2.Ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.3.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***II (afstemning)
  
13.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (afstemning)
  
13.5.Genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (afstemning)
  
13.6.Genetisk modificeret majs 507 × 59122 × MON 810 × NK603, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne 1507, 59122, MON 810 and NK603 (afstemning)
  
13.7.Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (afstemning)
  
13.8.Fremtiden for fødevarer og landbrug (afstemning)
  
13.9.Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (afstemning)
  
13.10.Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (afstemning)
  
13.11.Libyen (afstemning)
  
13.12.Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (afstemning)
  
13.13.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (afstemning)
  
13.14.Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)
 19.EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (debat om et aktuelt spørgsmål)
 20.Genoptagelse af mødet
 21.EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (fortsat forhandling)
 22.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (forhandling)
 23.Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (forhandling)
 24.Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber (omarbejdning) (forhandling)
 25.Virkningen af udflytning for arbejdstagere og regioner (forhandling)
 26.Anvendelse af midler fra instrument til førtiltrædelsesbistand i Tyrkiet (forhandling)
 27.Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (forhandling)
 28.Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (forhandling)
 29.Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/ЕF) (forhandling)
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (190 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (275 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4909 kb) 
 
Protokol (82 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (65 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (281 kb) 
 
Protokol (301 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (946 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4140 kb) 
Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik