Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Luxemburgin pääministerin Xavier Bettelin kanssa (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Juhlaistunto – Kolumbia
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 13.Äänestykset
  13.1.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  13.2.Lisätalousarvioesitys nro 1/2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  13.3.Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II (äänestys)
  13.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)
  13.5.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (äänestys)
  13.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (D056123) (äänestys)
  13.7.Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (äänestys)
  13.8.Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (äänestys)
  13.9.Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (äänestys)
  13.10.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (äänestys)
  13.11.Libya (äänestys)
  13.12.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  13.13.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (äänestys)
  13.14.Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)
 19.EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (ajankohtainen keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (jatkoa keskustelulle)
 22.Unionin pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)
 23.Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (keskustelu)
 24.Bryssel II a -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentaminen rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 25.Tuotannon siirtämisen vaikutus työntekijöihin ja alueisiin (keskustelu)
 26.IPA-välineen varojen käyttö Turkissa (keskustelu)
 27.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (keskustelu)
 28.EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (keskustelu)
 29.Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (2009/125/EY) (keskustelu)
 30.Seuraavan istunnon esityslista
 31.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (196 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (277 kb) Nimenhuutoäänestykset (4909 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (60 kb) Nimenhuutoäänestykset (293 kb) 
 
Pöytäkirja (299 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (944 kb) Nimenhuutoäänestykset (4254 kb) 
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö