Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2018. május 30., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 7.Vita Európa jövőjéről Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Az elnök nyilatkozatai
 10.Ünnepélyes ülés - Kolumbia
 11.Az ülés folytatása
 12.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 13.Szavazások órája
  13.1.Az EU Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  13.2.1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet, amely a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  13.3.Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***II (szavazás)
  13.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (szavazás)
  13.5.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) kukorica (szavazás)
  13.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukorica és az 1507, 59122, MON 810 és NK603 (D056123) genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (szavazás)
  13.7.A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége (szavazás)
  13.8.Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője (szavazás)
  13.9.A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (szavazás)
  13.10.A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (szavazás)
  13.11.Líbia (szavazás)
  13.12.Éves jelentés a schengeni térség működéséről (szavazás)
  13.13.A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok (szavazás)
  13.14.Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 18.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése) (jóváhagyás)
 19.Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (vita időszerű kérdésekről)
 20.Az ülés folytatása
 21.Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (a vita folytatása)
 22.Uniós polgári védelmi mechanizmus (vita)
 23.A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata (vita)
 24.A Brüsszel IIa. rendetet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra történő kiterjesztése (átdolgozás) (vita)
 25.A vállalkozások áthelyezésének hatása a munkavállalókra és a régiókra (vita)
 26.Az IPA-alapok Törökország általi felhasználása (vita)
 27.A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020) (vita)
 28.Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása (vita)
 29.A környezettudatos tervezésről szóló irányelv végrehajtása (2009/125/EK) (vita)
 30.A következő ülésnap napirendje
 31.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (196 kb)
24/10/2018 16:12
  Jelenléti ív (63 kb)
19/02/2019 09:30
 
Jegyzőkönyv (82 kb)
24/10/2018 16:12
  Jelenléti ív (11 kb)
19/02/2019 09:30
  A szavazások eredményei (62 kb)
31/12/2018 14:46
  Név szerinti szavazás (273 kb)
21/12/2018 11:46
 
Jegyzőkönyv (308 kb)
24/10/2018 16:12
  Jelenléti ív (69 kb)
19/02/2019 09:30
  A szavazások eredményei (961 kb)
31/12/2018 14:46
  Név szerinti szavazás (4260 kb)
21/12/2018 11:46
Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat