Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 7.Diskusijos su Liuksemburgo Ministru Pirmininku Xavier Betteliu Europos ateities tema (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Pirmininko pareiškimai
 10.Iškilmingas posėdis - Kolumbija
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  13.2.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  13.3.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***II (balsavimas)
  13.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba“) (balsavimas)
  13.5.Genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-ØØØ21-9) (balsavimas)
  13.6.Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603 sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai (balsavimas)
  13.7.Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (balsavimas)
  13.8.Maisto ir ūkininkavimo ateitis (balsavimas)
  13.9.Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (balsavimas)
  13.10.2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (balsavimas)
  13.11.Libija (balsavimas)
  13.12.Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (balsavimas)
  13.13.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (balsavimas)
  13.14.Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 18.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas)
 19.ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (diskusija aktualia tema)
 20.Posėdžio atnaujinimas
 21.ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (diskusijų tęsinys)
 22.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (diskusijos)
 23.Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas (diskusijos)
 24.Reglamento Briuselis IIa I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti registruotas partnerystes (nauja redakcija) (diskusijos)
 25.Perkėlimų poveikis darbuotojams ir regionams (diskusijos)
 26.Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) lėšų panaudojimas Turkijoje (diskusijos)
 27.Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (diskusijos)
 28.ES jaunimo strategijos įgyvendinimas (diskusijos)
 29.Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (2009/125/EB) (diskusijos)
 30.Kito posėdžio darbotvarkė
 31.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (192 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (279 kb) Vardinis balsavimas (4909 kb) 
 
Protokolas (84 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (60 kb) Vardinis balsavimas (283 kb) 
 
Protokolas (305 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (70 kb) Balsavimo rezultatai (959 kb) Vardinis balsavimas (4222 kb) 
Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika