Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 7.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Lussemburgu, Xavier Bettel, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 10.Seduta solenni - Kolombja
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.2.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2018 li jakkumpanja l-proposta dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.3.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE ***II (votazzjoni)
  
13.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  
13.5.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (votazzjoni)
  
13.6.Oġġezzjonijiet skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi 1507, 59122, MON 810 u NK603 (D056123) (votazzjoni)
  
13.7.Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (votazzjoni)
  
13.8.Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (votazzjoni)
  
13.9.L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (votazzjoni)
  
13.10.Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (votazzjoni)
  
13.11.Il-Libja (votazzjoni)
  
13.12.Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (votazzjoni)
  
13.13.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (votazzjoni)
  
13.14.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 18.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 19.Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (dibattitu topiku)
 20.Tkomplija tas-seduta
 21.Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (kumplament tad-dibattitu)
 22.Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (dibattitu)
 23.Manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (dibattitu)
 24.Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu I tar-Regolament Brussell IIa biex jinkludi s-sħubijiet irreġistrati (riformulazzjoni) (dibattitu)
 25.L-impatt tad-delokalizzazzjoni fuq il-ħaddiema u r-reġjuni (dibattitu)
 26.L-użu tal-fondi tal-IPA fit-Turkija (dibattitu)
 27.L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 (dibattitu)
 28.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (dibattitu)
 29.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) (dibattitu)
 30.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 31.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (194 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (279 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (4909 kb) 
 
Minuti (83 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (64 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (285 kb) 
 
Minuti (310 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (986 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (4256 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Marzu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza