Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Oświadczenia Przewodniczącego
 10.Uroczyste posiedzenie - Kolumbia
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 13.Głosowanie
  
13.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.2.Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***II (głosowanie)
  
13.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  
13.5.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (głosowanie)
  
13.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123) (głosowanie)
  
13.7.Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (głosowanie)
  
13.8.Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (głosowanie)
  
13.9.Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (głosowanie)
  
13.10.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (głosowanie)
  
13.11.Libia (głosowanie)
  
13.12.Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (głosowanie)
  
13.13.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (głosowanie)
  
13.14.Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 19.Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (debata na aktualny temat)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (ciąg dalszy debaty)
 22.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)
 23.Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (debata)
 24.Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (debata)
 25.Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony (debata)
 26.Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji (debata)
 27.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (debata)
 28.Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (debata)
 29.Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (debata)
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (192 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (278 kb) Wyniki głosowań imiennych (4909 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (61 kb) Wyniki głosowań imiennych (279 kb) 
 
Protokół (308 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (955 kb) Wyniki głosowań imiennych (4148 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności