Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare
 7.Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Declarațiile Președintelui
 10.Ședință solemnă - Columbia
 11.Reluarea ședinței
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 13.Votare
  13.1.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.3.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE ***II (vot)
  13.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)
  13.5.Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (vot)
  13.6.Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123) (vot)
  13.7.Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (vot)
  13.8.Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (vot)
  13.9.Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (vot)
  13.10.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (vot)
  13.11.Libia (vot)
  13.12.Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (vot)
  13.13.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (vot)
  13.14.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (vot)
 14.Explicații privind votul
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 18.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)
 19.Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (dezbatere pe o temă de actualitate)
 20.Reluarea ședinței
 21.Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (continuarea dezbaterii)
 22.Mecanismul de protecție civilă al UE (dezbatere)
 23.Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (dezbatere)
 24.Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare) (dezbatere)
 25.Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor (dezbatere)
 26.Utilizarea fondurilor IPA în Turcia (dezbatere)
 27.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (dezbatere)
 28.Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (dezbatere)
 29.Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) (dezbatere)
 30.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 31.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (199 kb)
11/03/2019 20:10
  Lista de prezenţă (63 kb)
19/02/2019 09:30
 
Proces-verbal (83 kb)
11/03/2019 20:10
  Lista de prezenţă (11 kb)
19/02/2019 09:30
  Rezultatele voturilor (94 kb)
31/12/2018 14:46
  Voturi prin apel nominal (553 kb)
21/12/2018 12:06
 
Proces-verbal (303 kb)
11/03/2019 20:10
  Lista de prezenţă (71 kb)
19/02/2019 09:30
  Rezultatele voturilor (953 kb)
31/12/2018 14:46
  Voturi prin apel nominal (4176 kb)
21/12/2018 12:06
Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate