Indiċi 
Minuti
PDF 310kWORD 83k
L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 7.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Lussemburgu, Xavier Bettel, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 10.Seduta solenni - Kolombja
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.2.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2018 li jakkumpanja l-proposta dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.3.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE ***II (votazzjoni)
  
13.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  
13.5.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (votazzjoni)
  
13.6.Oġġezzjonijiet skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi 1507, 59122, MON 810 u NK603 (D056123) (votazzjoni)
  
13.7.Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (votazzjoni)
  
13.8.Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (votazzjoni)
  
13.9.L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (votazzjoni)
  
13.10.Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (votazzjoni)
  
13.11.Il-Libja (votazzjoni)
  
13.12.Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (votazzjoni)
  
13.13.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (votazzjoni)
  
13.14.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 18.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 19.Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (dibattitu topiku)
 20.Tkomplija tas-seduta
 21.Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (kumplament tad-dibattitu)
 22.Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (dibattitu)
 23.Manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (dibattitu)
 24.Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu I tar-Regolament Brussell IIa biex jinkludi s-sħubijiet irreġistrati (riformulazzjoni) (dibattitu)
 25.L-impatt tad-delokalizzazzjoni fuq il-ħaddiema u r-reġjuni (dibattitu)
 26.L-użu tal-fondi tal-IPA fit-Turkija (dibattitu)
 27.L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 (dibattitu)
 28.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (dibattitu)
 29.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) (dibattitu)
 30.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 31.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.07.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon u Pascal Durand, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein u Josef Weidenholzer, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere u Ramona Nicole Mănescu, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs (B8-0258/2018).

II.   Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias u Jadwiga Wiśniewska, f'isem il-Grupp ECR dwar id-d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé u Pascal Durand, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u Daniela Aiuto, f'isem il-Grupp EFDD, dwar id-d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D, dwar id-d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere u Ramona Nicole Mănescu, f'isem il-Grupp PPE, dwar id-d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou u Sofia Sakorafa, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0268/2018).

III.   Is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes on behalf of the, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Daniela Aiuto, dwar is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere u Ramona Nicole Mănescu, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou u Ángela Vallina, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad (B8-0271/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsija orali għal tweġiba orali li ġejja tressqet mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000027/2018) imressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu I tar-Regolament Brussell IIa biex jinkludi s-sħubijiet irreġistrati (riformulazzjoni) (B8-0023/2018).


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), fir-rigward ta' ċerti sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), il-kategorija 1A jew 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - skadenza: 8 ta' Awwissu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jirrifjuta l-awtorizzazzjoni ta' ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa mogħtija fuq l-ikel, minbarra dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - skadenza: 1 ta' Awwissu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jirrifjuta l-awtorizzazzjoni ta' ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa mogħtija fuq l-ikel u li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju ta' mard (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - skadenza: 1 ta' Awwissu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Annessi I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, u XII biex jindirizza n-nanoforom tas-sustanzi (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - skadenza: 9 ta' Awwissu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 873/2012 dwar miżuri tranżitorji li jirrigwardaw il-lista ta' ħwawar u materjali mis-sors stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-estensjoni tal-perjodu tranżitorju tal-Artikolu 4 dwar l-aromatizzant "konċentrat (veġetali) li jagħti togħma ta' xiwi" FL nru 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - skadenza: 8 ta' Awwissu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni lingwistika bl-Olandiż tar-Regolament (UE) Nru 68/2013 dwar il-Katalgu tal-materjali tal-għalf (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - skadenza: 28 ta' Lulju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI


5. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/654 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1628 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tekniċi u ġenerali relatati mal-limiti tal-emissjonijiet u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni b'kombustjoni interna ta' makkinarju mobbli mhux tat-triq (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Mejju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħlu l-valutazzjonijiet tar-riskju b'rabta ma' speċijiet aljeni invażivi (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-30 ta' April 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bi standards tekniċi regolatorji dwar il-kriterji għall-ħatra ta' punti ta' kuntatt ċentrali għall-emittenti tal-flus elettroniċi u l-fornituri tas-servizzi ta' pagament u b'regoli dwar il-funzjonijiet tagħhom (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Mejju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Mejju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1042/2014 tal-25 ta' Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-responsabbiltajiet tan-nomina u tal-ġestjoni u tal-kontroll ta' Awtoritajiet Responsabbli u fir-rigward tal-istatus u tal-obbligi tal-Awtoritajiet tal-Awditjar (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Mejju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 29/2012 fir-rigward tar-rekwiżiti għal ċerti indikazzjonijiet dwar it-tikkettar taż-żejt taż-żebbuġa (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Mejju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat Tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar id-dixxiplina tas-saldu (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Mejju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2195 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta' spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għal rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-28 ta' Mejju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL


6. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 u DEC 09/2018 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 06/2018 – Taqsima III - Il-Kummissjoni.


7. Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Lussemburgu, Xavier Bettel, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Lussemburgu, Xavier Bettel, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2622(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Interventi ta': Xavier Bettel (Prim Ministru tal-Lussemburgu) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Xavier Bettel.

Intervent ta': Guy Verhofstadt li talab li l-President jagħmel dikjarazzjoni f'nofsinhar dwar l-arrest fi Spanja tal-finanzier Bill Browder.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar u Sophia in 't Veld.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen u Charles Goerens.

Intervent ta': Xavier Bettel.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.40.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.


9. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha kkundanna l-assassinju tal-bieraħ f'Kiev tal-ġurnalist Russu Arkady Babchenko u fakkar fl-impenn tal-Parlament favur il-libertà tal-istampa.

Ħabbar ukoll, b'segwitu għat-talba minn Guy Verhofstadt ta' dalgħodu (punt 7 tal-Minuti ta' 30.5.2018) li l-finanzier Bill Browder, arrestat dalgħodu fi Spanja, ġie liberat.


10. Seduta solenni - Kolombja

Min-12.04 san-12.30 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Juan Manuel Santos Calderón, President tar-Repubblika tal-Kolombja.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.33.

Intervent ta': Malin Björk, biex titlob li l-Parlament josserva minuta silenzju b'tifkira ta' Mawda Shawri, li nqatlet b'arma tan-nar fil-Belġju fis-17 ta' Mejju 2018 (il-President ħa nota ta' dan).


12. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjonijiet meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti ta' nhar it-Tnejn 28 ta' Mejju 2018 (punt 12 tal-Minuti ta' 28.5.2018).

Il-Kumitati LIBE, ECON u TRAN għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

°
° ° °

Intervent ta': Richard Sulík dwar it-tmexxija tal-votazzjoni tal-bieraħ dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (punt 7.10 tal-Minuti ta' 29.5.2018) (il-President fakkar l-iżvolġiment tal-votazzjoni kkritikata, u ċċara li din żvolġiet skont id-dispożizzjoni tal-Artikolu59 (4) tar-Regoli ta' Proċedura).


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


13.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0217)

Interventi

José Manuel Fernandes, qabel il-votazzjoni, u Danuta Jazłowiecka, dwar il-kwistjoni mqajma minn Richard Sulík waqt l-intervent preċedenti tiegħu (punt 12 tal-Minuti ta' 30.5.2018).


13.2. Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2018 li jakkumpanja l-proposta dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugal [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0218)


13.3. Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2018)0219)


13.4. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (Appilkazzjoni EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0220)


13.5. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat GA21 (MON-ØØØ21-9) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Membru responsabbli: Bart Staes
Korapporteurs: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen u Valentinas Mazuronis

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0221)


13.6. Oġġezzjonijiet skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi 1507, 59122, MON 810 u NK603 (D056123) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi 1507, 59122, MON 810 u NK603, u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2009/815/KE, 2010/428/UE u 2010/432/UE skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat (D056123 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Membru responsabbli: Bart Staes
Korapporteurs: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen u Valentinas Mazuronis

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0222)


13.7. Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' kontroll għall-istabbiliment tal-konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE [2017/2129(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0223)


13.8. Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja [2018/2037(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0224)

Interventi

Miguel Viegas, dwar id-disponibbiltà tad-dokumenti bil-verżjonijiet lingwistiċi kollha (il-President ħa nota), u Herbert Dorfmann (rapporteur), biex jitlob il-verifika elettronika tal-votazzjoni dwar il-paragrafu 170 (l-ewwel u t-tieni parti) (il-President ipproċeda għal din il-verifika).


13.9. L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (votazzjoni)

Rapport dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet [2016/2018(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Pavel Svoboda u Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0225)

Interventi

Pavel Svoboda (rapporteur) ressaq emendi orali għall-paragrafi 71 u 74. L-emendi orali ġew aċċettati.

Heidi Hautala ressqet emenda orali għall-paragrafu 86. L-emenda orali ġiet aċċettata.


13.10. Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0239/2018 u B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0239/2018

Adozzjoni (P8_TA(2018)0226)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0241/2018 iddekadiet.)

Interventi

Nuno Melo dwar il-fatt li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma kienx qiegħed jaħdem.


13.11. Il-Libja (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Libja [2018/2017(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0227)


13.12. Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-funzjonament taż-Żona Schengen [2017/2256(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0228)


13.13. Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità [2016/2328(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0229)


13.14. Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni [2017/2070(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0230)

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


14. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Rapport Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Ana Miranda u Notis Marias

Rapport Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly u Dobromir Sośnierz

Rapport Pavel Svoboda u Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld u Andrejs Mamikins

Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan u John Howarth

Rapport Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Rapport Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias u Marek Jurek

Rapport Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James u Jadwiga Wiśniewska

Rapport Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius u Andrejs Mamikins.


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.35.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

16. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


17. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


18. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)

Il-President ħabbar li ma rċeviex it-talba minn għadd ta' Membri jew minn grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx biex jittieħed vot fuq talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew biex jagħti opinjoni dwar "Is-sitwazzjoni tan-nisa Rom", imħabbra fil-Minuti ta' nhar it-Tlieta 29 ta' Mejju 2018 (punt 12 tal-Minuti ta' 29.5.2018).

Bi qbil mal-Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba se titqies bħala approvata.


19. Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (dibattitu topiku)

Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (2018/2676(RSP))

Interventi ta' Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld, f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere u Juan Fernando López Aguilar.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 16.06 minħabba allarm ta' ħruq.)

(Kontinwazzjoni tad-dibattitu: ara punt 21 tal-Minuti ta' 30.5.2018)


PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

20. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 16.49.


21. Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (kumplament tad-dibattitu)

(Bidu tad-dibattitu: punt 19 tal-Minuti ta' 30.5.2018)

Interventi ta': Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers u Paulo Rangel.

Interventi ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) u Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Željana Zovko (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE).

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Manuel Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Daniel Buda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Angelika Mlinar (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Nikos Androulakis f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Lukas Mandl, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues u Paulo Rangel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini u Takis Hadjigeorgiou.

Intervent ta': Christos Stylianides.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Intervent ta': Elisabetta Gardini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


23. Manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (dibattitu)

Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE [2017/2064(INL)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Georges Bach f'isem il-Grupp PPE, Claudia Țapardel f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Dominique Riquet f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, André Elissen f'isem il-Grupp ENF, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell u Adam Szejnfeld.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias u Takis Hadjigeorgiou.

Interventi ta': Violeta Bulc u Ismail Ertug.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


24. Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu I tar-Regolament Brussell IIa biex jinkludi s-sħubijiet irreġistrati (riformulazzjoni) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000027/2018) mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu I tar-Regolament Brussell IIa biex jinkludi s-sħubijiet irreġistrati (riformulazzjoni) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (f'isem l-awtur) daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Rosa Estaràs Ferragut f'isem il-Grupp PPE, Daniele Viotti f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jytte Guteland u Terry Reintke.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou u Anna Záborská.

Intervent ta': Andrus Ansip.

Id-dibattitu ngħalaq.


25. L-impatt tad-delokalizzazzjoni fuq il-ħaddiema u r-reġjuni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-impatt tad-delokalizzazzjoni fuq il-ħaddiema u r-reġjuni (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Danuta Jazłowiecka f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Daniele Viotti f'isem il-Grupp S&D, Richard Sulík f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Miranda, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei u Paloma López Bermejo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou u Ana Miranda.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete.

Id-dibattitu ngħalaq.


26. L-użu tal-fondi tal-IPA fit-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-użu tal-fondi tal-IPA fit-Turkija (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stanislav Polčák, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward u Neoklis Sylikiotis.

Intervent ta': Johannes Hahn.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


27. L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Dokument ta' Ħidma Konġunt tal-Persunal (SWD(2015)0182) - L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Linda McAvan u Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan u Dubravka Šuica ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Beatriz Becerra Basterrechea (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz f'isem il-Grupp PPE, Liliana Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică u Clare Moody.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz, u Ana Miranda.

Interventi ta': Johannes Hahn, Linda McAvan u Dubravka Šuica.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


28. L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-żgħażagħ [2017/2259(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Svetoslav Hristov Malinov f'isem il-Grupp PPE, Silvia Costa f'isem il-Grupp S&D, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Miroslavs Mitrofanovs f'isem il-Grupp Verts/ALE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka u Sofia Ribeiro.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná u Seán Kelly.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Eider Gardiazabal Rubial.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


29. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) [2017/2087(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Francesc Gambús f'isem il-Grupp PPE, Rory Palmer f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Julia Reid f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi u Seán Kelly.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Frédérique Ries.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


30. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 621.808/OJJE).


31. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Marzu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza