Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 31. května 2018 - Štrasburk

2. Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020

Rozprava se konala dne 28. května 2018 (bod 28 zápisu ze dne 28.5.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon a Ivo Belet za skupinu PPE o nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer a Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle a Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Ismail Ertug a Inés Ayala Sender za skupinu S&D o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 31.5.2018.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí