Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg

2. Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat

Arutelu toimus 28. mail 2018 (28.5.2018 protokollipunkt 28).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Ismail Ertug ja Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.7.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika