Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras

2. Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.

Diskusijos vyko 2018 m. gegužės 28 d. (2018 05 28 protokolo 28 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon ir Ivo Belet PPE frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle ir Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Ismail Ertug ir Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.7 punktas

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika