Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 31 mei 2018 - Straatsburg

2. Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 mei 2018 (punt 28 van de notulen van 28.5.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, over de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle en Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, over de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Ismail Ertug en Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, over de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 31.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid