Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg

2. Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r.

Debata odbyła się dnia 28 maja 2018 r. (pkt 28 protokołu z dnia 28.5.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon i Ivo Belet, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle i Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Ismail Ertug i Inés Ayala Sender, w imieniu grupy S&D, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 31.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności