Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg

2. Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

Dezbaterea a avut loc la 28 mai 2018 (punctul 28 al PV din 28.5.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon și Ivo Belet, în numele Grupului PPE, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Ismail Ertug și Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Vot: punctul 7.7 al PV din 31.5.2018.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate