Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

2. Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020

Rozprava sa uskutočnila 28. mája 2018 (bod 28 zápisnice zo dňa 28.5.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon a Ivo Belet v mene skupiny PPE o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer a Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Ismail Ertug a Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 31.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia