Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 31. května 2018 - Štrasburk

3. Situace v Nikaragui (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Nikaragui

Rozprava se konala dne 29. května 2018 (bod 14 zápisu ze dne 29.5.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec a Eduard Kukan za skupinu PPE o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis za skupinu S&D o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR o situaci v Nigérii (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 31.5.2018.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí