Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg

3. Olukord Nicaraguas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Nicaraguas

Arutelu toimus 29. mail 2018 (29.5.2018 protokollipunkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.8.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika