Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg

3. Sytuacja w Nikaragui (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nikaragui

Debata odbyła się dnia 29 maja 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 29.5.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec i Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 31.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności