Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg

3. Situația din Nicaragua (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nicaragua

Dezbaterea a avut loc la 29 mai 2018 (punctul 14 al PV din 29.5.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon și Tunne Kelam, Ivan Štefanec și Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Vot: punctul 7.8 al PV din 31.5.2018.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate