Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

3. Situácia v Nikarague (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Nikarague

Rozprava sa uskutočnila 29. mája 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 29.5.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec a Eduard Kukan v mene skupiny PPE o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis v mene skupiny S&D o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 31.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia