Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 31. maj 2018 - Strasbourg

3. Razmere v Nikaragvi (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Nikaragvi

Razprava je potekala dne 29. maja 2018 (točka 14 zapisnika z dne 29.5.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec in Eduard Kukan v imenu skupine (prvi del) PPE o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo in Francisco Assis v imenu skupine S&D o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 31.5.2018.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov