Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2600(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Debatten :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 31 mei 2018 - Straatsburg

4. Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000054/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström licht de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Yana Toom, namens de ALDE-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, over het reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 31.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid