Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg

5.1. Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock esitteli päätöslauselmaesityksen B8-0254/2018.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski PPE-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.1.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö