Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg

5.1. Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock a prezentat propunerea de rezoluție B8-0254/2018.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 și B8-0258/2018.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš și Tunne Kelam.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward și José Inácio Faria.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 31.5.2018.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate