Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg

5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 30.5.2018 protokollipunkt 2.)


5.1. Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock tutvustas resolutsiooni ettepanekut B8-0254/2018.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski fraktsiooni PPE nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš ja Tunne Kelam.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.1.


5.2. Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias

Resolutsiooni ettepanekud B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake ja Ignazio Corrao tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Wajid Khan ja Pina Picierno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Cristian-Silviu Buşoi.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.2.


5.3. Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ja Urmas Paet tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cécile Kashetu Kyenge ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.3.

(Istung katkestati kell 11.43 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika