Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg

5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 2).


5.1. Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock esitteli päätöslauselmaesityksen B8-0254/2018.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski PPE-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.1.


5.2. Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake ja Ignazio Corrao esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Wajid Khan ja Pina Picierno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Cristian-Silviu Buşoi.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.2.


5.3. Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ja Urmas Paet esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Cécile Kashetu Kyenge ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.43 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö