Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras

5. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 05 30 protokolo 2 punktas)


5.1. Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0254/2018.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson ir Marietje Schaake p pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 et B8-0258/2018.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.1 punktas


5.2. Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake ir Ignazio Corrao pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Soraya Post S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Wajid Khan ir Pina Picierno.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ir Cristian-Silviu Buşoi.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.2 punktas


5.3. Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ir Urmas Paet pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Cécile Kashetu Kyenge ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.43 val. iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika