Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs - Strasbūra

5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 30.5.2018. protokola 2. punkts.)


5.1. Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP)).

Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B8-0254/2018.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 un B8-0258/2018.

Uzstājās Janusz Lewandowski PPE grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward un José Inácio Faria.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.1. punkts.


5.2. Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP)).

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake un Ignazio Corrao iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Soraya Post S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Wajid Khan un Pina Picierno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios un Cristian-Silviu Buşoi.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.2. punkts.


5.3. Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP)).

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo un Urmas Paet iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Cécile Kashetu Kyenge un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.43 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika