Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg

5. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 30.5.2018.)


5.1. Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană

Propuneri de rezoluții B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock a prezentat propunerea de rezoluție B8-0254/2018.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 și B8-0258/2018.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš și Tunne Kelam.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward și José Inácio Faria.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 31.5.2018.


5.2. Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită

Propuneri de rezoluții B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake și Ignazio Corrao au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Soraya Post, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Wajid Khan și Pina Picierno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios și Cristian-Silviu Buşoi.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 31.5.2018.


5.3. Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad

Propuneri de rezoluții B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo și Urmas Paet au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Cécile Kashetu Kyenge și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 31.5.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.43 în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate