Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 31. maj 2018 - Strasbourg

5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 30.5.2018)


5.1. Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu

Predlogi resolucij B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock je predstavil predlog resolucije B8-0254/2018.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson in Marietje Schaake so predstavili svoje predloge resolucij B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 in B8-0258/2018.

Govorili so Janusz Lewandowski v imenu skupine (prvi del) PPE, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine (prvi del) ECR, Frédérique Ries v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bodil Valero v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Bill Etheridge v imenu skupine (prvi del) EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward in José Inácio Faria.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 31.5.2018.


5.2. Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji

Predlogi resolucij B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake in Ignazio Corrao so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Soraya Post v imenu skupine (prvi del) S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine (prvi del) ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bill Etheridge v imenu skupine (prvi del) EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine (prvi del) ENF, Wajid Khan in Pina Picierno.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios in Cristian-Silviu Buşoi.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 31.5.2018.


5.3. Sudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad

Predlogi resolucij B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo in Urmas Paet so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine (prvi del) PPE, Julie Ward v imenu skupine (prvi del) S&D, Jacques Colombier v imenu skupine (prvi del) ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec samostojna poslanka, Cécile Kashetu Kyenge in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Stanislav Polčák.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 31.5.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.43 v pričakovanju časa glasovanja.)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov