Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2717(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0254/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0231

Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

7.1. Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0254/2018

(nahrádzajúci B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand a Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Aymeric Chauprade.

Prijatý (P8_TA(2018)0231)

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia