Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2071(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0237/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0237/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0234

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

7.4. Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης σχετικά με τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥANTONIO MURA

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0234)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου